ایمیل : heyat@msh313.ir

شماره همراه : ۰۹۱۹۸۵۱۷۷۴۳

شماره تلفن : ۰۲۵۳۷۲۲۹۳۳۳

کدپستی : ۳۷۱۵۹۵۳۳۹۹

آدرس : قم- خیابان کلهری – ۱۸متری آل یس – مسجد آل یس- هیئت منتظران شهادت

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید